خرید طرح انتشار آگهی استخدامی ویژه کارفرمایان

1 آگهی استخدام – 60 روزه

79 هزار تومان
  • ارسال 1 آگهی استخدام
  • نمایش شغل به مدت 60 روز

پشتیبانی آنلاین

پنل اختصاصی مدیریت

مشاهده اطلاعات کامل درخواست کنندگان

ایجاد پروفایل اختصاصی معرفی شرکت شما

ارسال پیام یادآور فرصت شغلی به کارجویان

1 آگهی استخدام – 45 روزه – لیبل فوری

99 هزار تومان
  • ارسال آگهی فوری استخدام با لیبل و تگ متفاوت
  • نمایش شغل به مدت 45 روز

پشتیبانی آنلاین

پنل اختصاصی مدیریت

مشاهده اطلاعات کامل درخواست کنندگان

ایجاد پروفایل اختصاصی معرفی شرکت شما

ارسال پیام یادآور فرصت شغلی به کارجویان

ارسال دوره‌ای ایمیل به کارجویان مرتبط

پست دوره‌‌ای فرصت شغلی در شبکه‌های اجتماعی

1 آگهی استخدام – 60 روزه – لیبل ویژه

119 هزار تومان
  • ارسال آگهی استخدام با لیبل ویژه و امکانات حداکثری
  • نمایش شغل به مدت 60 روز

پشتیبانی آنلاین

پنل اختصاصی مدیریت

مشاهده اطلاعات کامل درخواست کنندگان

ایجاد پروفایل اختصاصی معرفی شرکت شما

ارسال پیام یادآور فرصت شغلی به کارجویان

ارسال دوره‌ای ایمیل به کارجویان مرتبط

پست دوره‌‌ای فرصت شغلی در شبکه‌های اجتماعی

ارسال دوره‌ای پوش نوتیفیکیشن به کارجویان مرتبط

5 آگهی استخدام – 60 روزه

349 هزار تومان
  • ارسال 5 آگهی استخدام
  • نمایش شغل به مدت 60 روز

پشتیبانی آنلاین

پنل اختصاصی مدیریت

مشاهده اطلاعات کامل درخواست کنندگان

ایجاد پروفایل اختصاصی معرفی شرکت شما

ارسال پیام یادآور فرصت شغلی به کارجویان

ارسال دوره‌ای ایمیل به کارجویان مرتبط

* شروع زمان هرکدام از آگهی‌های این بسته به صورت مجزا و از زمان انتشار محاسبه خواهد شد

5 آگهی استخدام – 45 روزه – لیبل فوری

399 هزار تومان
  • ارسال آگهی فوری استخدام با لیبل و تگ متفاوت
  • نمایش شغل به مدت 45 روز

پشتیبانی آنلاین

پنل اختصاصی مدیریت

مشاهده اطلاعات کامل درخواست کنندگان

ایجاد پروفایل اختصاصی معرفی شرکت شما

ارسال پیام یادآور فرصت شغلی به کارجویان

ارسال دوره‌ای ایمیل به کارجویان مرتبط

پست دوره‌‌ای فرصت شغلی در شبکه‌های اجتماعی

* شروع زمان هرکدام از آگهی‌های این بسته به صورت مجزا و از زمان انتشار محاسبه خواهد شد

5 آگهی استخدام – 60 روزه – لیبل ویژه

489 هزار تومان
  • ارسال آگهی استخدام با لیبل ویژه و امکانات حداکثری
  • نمایش شغل به مدت 60 روز

پشتیبانی آنلاین

پنل اختصاصی مدیریت

مشاهده اطلاعات کامل درخواست کنندگان

ایجاد پروفایل اختصاصی معرفی شرکت شما

ارسال پیام یادآور فرصت شغلی به کارجویان

ارسال دوره‌ای ایمیل به کارجویان مرتبط

پست دوره‌‌ای فرصت شغلی در شبکه‌های اجتماعی

ارسال دوره‌ای پوش نوتیفیکیشن به کارجویان مرتبط

* شروع زمان هرکدام از آگهی‌های این بسته به صورت مجزا و از زمان انتشار محاسبه خواهد شد

20 آگهی استخدام – 60 روزه (ویژه موسسات کاریابی)

999 هزار تومان
  • ارسال 20 آگهی استخدام
  • نمایش شغل به مدت 60 روز

پشتیبانی آنلاین

پنل اختصاصی مدیریت

مشاهده اطلاعات کامل درخواست کنندگان

ایجاد پروفایل اختصاصی معرفی شرکت شما

ارسال پیام یادآور فرصت شغلی به کارجویان

ارسال دوره‌ای ایمیل به کارجویان مرتبط

پست دوره‌‌ای فرصت شغلی در شبکه‌های اجتماعی

ارسال دوره‌ای پوش نوتیفیکیشن به کارجویان مرتبط

* شروع زمان هرکدام از آگهی‌های این بسته به صورت مجزا و از زمان انتشار محاسبه خواهد شد