ارسال درخواست

توضیحات شغل

صندوقدار رستوران واقع در لواسان؛ تسلط كامل به نرم افزار رستورانى سپيدز و اكسل، محاسبه حقوق و دستمزد، گزارش روزانه گرفتن از سيستم
هشت ساعت; (٨ صبح الی ١٦) مزاياى ناهار در شيفت