درباره شرکت

ریسا گروه یک شرکت فعال و با سابقه در حوزه مشاوره و آموزش جهت اقامت در اروپا و امریکا است،شرکت ریسا دارای سابقه چندین ساله در امور مهاجرت و اخذ اقامت دائمی می‌باشد.
ثبت شده به عنوان یک شرکت معتبر
ریسا به عنوان یک شرکت قانونی و معتبر ثبت شده است.