درباره شرکت

شرکت پایدار شبکه امیران در سال 1401 تأسیس و در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله طراحی، پیاده سازی، امن سازی بستر شبکه های سازمان ها و شرکت ها را و نیز در حوزه پشتیبانی و نگهداری شبکه نیز فعالیت میکند. با توجه به گسترش استفاده از رایانه و توسعه شبکه های کامپیوتری از یکطرف و ورود تکنولوژی های نوین و لزوم استفاده از بستر شبکه از طرف دیگر، زمینه فعالیت شرکت افزایش داشته و به جهت برآورده کردن احتیاجات سازمان ها و شرکت های سطح ایران، پروژه های بسیاری را طراحی و پیاده سازی کرده است.

نمونه کار