درباره شرکت

هلدینگ توان شامل 9 شرکت در زمینه تولید و بازرگانی تجهیزات الکترونیکی، پزشکی، برودتی و الکتریکی می باشد
دفاتر هلدینگ نزدیک به مرکز شهر و حدفاصل میدان فردوسی تا میدان جمهوری در تهران دائر است.