درباره شرکت

شرکت دانش بنیان دانش‌هم‌آرا در سال 1381 تاسیس گردیده و با توجه به نیاز سازمان‌های بزرگ دولتی در خصوص دسترسی به اسناد و مدارک خود؛ فعالیت و خدمات شرکت به صورت تخصصی در حوزه مدیریت اسناد و مدارک متمرکز گردیده است.
و اکنون با گذشت دو دهه فعالیت در زمینه آرشیو اسناد و اجرای پروژه‌های متنوع سازماندهی اسناد ، برآنیم تا تجارب و دانش اندوخته در این مسیر را صرف ارتقای بهره وری سازمان‌هایی نماییم که اسناد و مدارک خود را به عنوان حافظه مکتوب سازمانی ارج می‌نهند.