درباره شرکت

ما نماینده ممتاز چند بیمه گر هستیم و مجموعه ما بسیار بزرگ و فعال است ، این نمایندگی با سابقه فعالیت 15 سال در صنعت بیمه ، در حال همکاری با سازمانها و ارگانهای دولتی و همچنین شرکتهای خصوصی ، دارای سوابق نمایندگی ممتاز در شرکت بیمه سامان ، آسماری و بیمه دی و همچنین پرتفوی قابل توجه در رشته اشخاص و اموال و مسئولیت می باشد . حضور در تیم ما به رشد ما و شما کمک بسیار زیادی خواهد کرد .