درباره شرکت

شرکت راهکار برگ بهشت (دفتر قم)

عرضۀ آگاهانۀ:

□ انواع كاغذ بالکی سوئدی، فنلاندی، آلمانی، نروژی و روسی
□ عرضۀ محصولات خاص در صنعت کاغذ و مقوا
□ خدمات برش، بسته‌بندی، لجستیک و توزیع مویرگی کاغذ و مقوا