درباره شرکت

گروه مالی پرواز حاصل سال ها تلاش و تجربه ی جمعی از نخبگان دانشگاه صنعتی شریف است. پرواز داستان زندگی افرادی است که می خواهند مردم ایران نگاهی آگاهانه و تخصصی به بازارهای مالی داشته باشند.
تیم جوان و نخبه پرواز توانسته از سال 1400 تا امروز رشد بسیار سریعی داشته باشد و از تمام رقبا سبقت بگیرد. ما در پرواز این رشد سریع را مدیون کار تیمی، فضای همدلانه و خلاقانه تیم میدانیم. اگر مایلید عضوی از این تیم در حال رشد،جوان و پویا باشید، در پرواز منتظر شما هستیم .