درباره شرکت

طوبی یک شرکت متفاوت برنامه نویسی فعال در زمینه طراحی سامانه‌های اداری و سازمانی است.
از سال 1385 کار شرکت شروع شد. ولی در حال شکل دادن به شرکت با سبکی جدید هستیم.
چابکی اولین اصل این شرکت است و در محیطی دوستانه سعی می کنیم با سرعت عمل بالا در بازار جلو برویم.
پیشرفت، علم و سرعت عمل برای ما بسیار مهم است.