درباره شرکت

شرکت رایا الکترونیک شرکتی دانشبنیان، جوان و نوآور می باشد که بصورت جدی بیش از یک دهه است که در حوزه تولید بالابرها و آسانسورهای هیدرولیک فعالیت دارد.
طراحی محصولی برای اولین بار جهت افزایش امنیت بالابرها و آسانسورهای هیدرولیک از افتخارات ما می باشد.
ما بر این باور هستیم که توسعه شرکت تاپرونیک جز با اتکا به منابع انسانی توانمند و متعهد محقق نمی شود، در همین راستا تلاش در جهت ایجاد فضای امن، با آرامش و دوستانه برای کارکنان خود جزء اولویت های شرکت می باشد.