درباره شرکت

مرکز آموزشی تخصصی 0 تا 100 طلا و جواهرات
مدرس و سخنران حوزه ی طلا و جواهرات در دانشگاه های کشور مؤسس و صاحب امتیاز برند اردوان گالری و اردوان انوش آکادمی