درباره شرکت

شرکت الکترو صنعت پارس ژرمانیا که در زمینه پیمانکاری صنعت برق و نیرو فعالیت می نماید .