درباره شرکت

شرکت صنایع غذایی در زمینه ی تولید غذا های نیمه آماده و فینگرفود