درباره شرکت

مشاوره طراحی و تولید کلیه فنر های صنعتی و فرم دهی به انواع مفتول های صنعتی به وسیله دستگاه سی ان سی.

این مجموعه کار خود را از سال 1370 در صنعت مفتول و ساخت فنر اغاز کرده.