درباره شرکت

شزوما از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را در حوضه آموزش و سرمایه‌گذاری در حوضه ملک فعالیت خود را شروع کرد و موسس آن دکتر محمدرضا شایگان می‌باشند که نویسنده کتاب‌ها و دورهای پر فروش این حوضه هستند.