درباره شرکت

شرکت محرکه گستر آرشید(مگاشید) در سال ۱۳۹۵ با هدف طراحی و تولید محصولات الکترونیکی و سیستم های اتوماسیون صنعتی تاسیس گردید. در حال حاضر این شرکت در حال توسعه یک پلتفرم اینترنت اشیاء صنعتی است.