درباره شرکت

ما در رویاس، از سال 94، با تمرکز بر سفرهای طبیعت گردی داخل ایران فعالیت خود را آغاز کردیم.
زمینه‌های فعالیت شرکت رویاس عبارت‌اند از:
– برنامه‌ریزی و برگزاری سفرهای خارجی گروهی
– اجرای تخصصی سفرهای طبیعت‌گردی
– برنامه‌ریزی و برگزاری سفرهای اختصاصی برای سازمان‌ها، شرکت‌ها، خانواده‌ها، گروه‌های دوستی و …