درباره شرکت

شرکت حمل و نقل داخلی فجر جهاد با بیش از 30 سال سابقه فعال در زمینه حمل و نقل با بیش از 7 شعبه در شهرهای مختلف کشور می‌باشد.