درباره شرکت

گروه فنی مهندسی آکسایا
خدمات فنی مهندسی و مارکتینگ مراکز درمانی -تشخیصی – هتل ها و کارخانجات