درباره شرکت

شرکت بهین تجارت رستاک خلیج فارس فعال در واردات نهاده های دامی ، برنج و گوشت میباشد