درباره شرکت

مجموعه ما متشکل از تحلیلگر های بازار بین المللی هستند
کل هدف مجموعه ما پیشرفت در بحث معامله گری د ر دنیا هست
مجموعه ما بزرگ ترین سیستم مدیریت مالی بین المللی را در سطح ایران دارد
و تمام تلاششون برای موفقیت در بازار های مالی است .