درباره شرکت

واردات و فروش تجهیزات صوتی و تصویری حرفه ای و مخابراتی