درباره شرکت

شرکت مهندسی مطلب عارفان:
– خرید و فروش و ساخت و مونتاژ کلیه دستگاه ها و تجهیزات پزشکی، تصویربرداری، پرتو درمانی، دارویی و آزمایشگاهی و قطعات و ملزومات مربوطه.
– خرید و فروش و ساخت ماشین آلات و حمل کننده های تخصصی تجهیزات و ادوات پزشکی متحرک. تعمیرات و بازسازی، ارتقاء کلیه تجهیزات پزشکی و قطعات و ملزومات و نرم افزارهای مربوطه.