درباره شرکت

شرکت طرح و ساخت ازنو، فعالیت خود را در قالب طراحی، نظارت و اجرای موضوعات معماری، معماری و طراحی داخلی، معماری منظر در موضوعات مختلف ساختمانی ازجمله پروژه های مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی و … از سال 92 آغاز کرده است.