درباره شرکت

احتراما ً به استحضار می رساند شرکت میرآب اصفهان بعنوان یکی از پیشگامان صنعت آبرسانی و کشاورزی در بخش خصوصی کشور با هدف ارتقاء و توسعه صنعت آبرسانی ، مصرف بهینه آب و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در سال 1382 اقدام به تحقیق و جمع آوری اطلاعات در زمینه تولید لوله های آبیاری و آبرسانی تحت فشار نمود و در سال 1383 تاسیس و تولید محصولات آن آغاز گردید و با بیش از یک دهه فعالیت مستمر جزو شرکت های برتر صنعت پلی اتیلن کشور محسوب می شود