درباره شرکت

ابر درسا توسط تعدادی از صاحب نظران در حوزه رایانش ابری بنیانگذاری شده است و در سال 1400 با نام سیستم خبره درسا ثبت و با نام تجاری ابر درسا شروع به فعالیت نموده است.