درباره شرکت

آموزشگاه موسیقی راه نو
فعالیت خود را از سال 1386 در زمینه آموزش تخصصی موسیقی (نوازندگی ساز های ایرانی و جهانی) آغاز کرد تا امروز با همکاری با بیش از 25 تن از اسایتد مجرب موسیقی ایران به فعالیت خود ادامه می دهد