درباره شرکت

شرکت دانش بنیان کیو بیش از هفت سال است که در حوزه ارائه راهکاری نرم افزار حمل و نقل به مشتریان خود سرویس می دهد. تیمی منسجم، هماهنگ، حرفه ای و یادگیرنده، همیشه بهترین و ارزشمند ترین سرمایه شرکت ماست. یکی از محصولات شرکت دانش بنیان کیو که به صورت saas در حوزه دلیوری توسعه داده شده است، برای مشتریان خارجی طراحی شده و یک استارتاپ بین المللی می باشد.