درباره شرکت

شرکتی پخش برگ سبز پیشرو در امر سلامت و درمان همه همشریان عزیز
شرکتی با تجربه نزدیک به ۱دهه خدمت صادقانه با کادری جوان پرتلاش و با انگیزه