درباره شرکت

پلتفرم آنلاین خدمات پستی کشور با نام تجاری آواکس در آدرس https://avaex.ir در دسترس میباشد .