درباره شرکت

شرکت سپنتا هوشمند از سال ۹۱ اغاز به فعالیت کرده و در زمینه سیستمهای امنیتی و حفاظتی و شبکه و هوشمند سازی مشغول به فعالیت میباشد