درباره شرکت

هلدینگ رسانه‌ای خبرفوری مجموعه‌ای شامل رسانه‌های مختلف در زمینه‌های موضوع محور ائم از سیاسی، اقتصادی، هنری، ورزشی و رسانه‌های استانی است که هرکدام از این رسانه‌ها در زمینه اخبار مربوط به خود در حال فعالیت هستند.
از سوی دیگر هلدینگ رسانه‌ای خبرفوری فارغ از انتشار اخبار ارزش افزوده های دیگری نیز در قالب تولید محتوا بر بستر اخبار مختلف روز کشور دارد که توسط تیم تولید محتوای این مجموعه در حال پیگیری و اجرا است.