درباره شرکت

موسسه مهاجرتی ویزاتوگو ثبت کانادا و دارای ۴ نمایندگی در سراسر دنیا میباشد.
خدمات موسسه بصورت تخصصی در زمینه اخذ انواع ویزاهای تحصیلی، بیزینسی در اروپا و کانادا میباشد.
جذب نیروی متخصص جهت ارائه بهترین خدمات به مشتریان در اولویت کاری موسسه است.

ما در ویزاتوگو بهترین با ارائه سبک جدید خدمات و سرویس ها و متفاوت از سایرین، شرایط همکاری را برای افرادی که توانایی لازم و کافی جهت برآورده کردن اهداف موسسه را داشته باشند فراهم آورده ایم تا با انگیزه و رویکردی مثبت در این موسسه فعالیت نمایند.

ثبت رسمی انگلستان و کانادا
دارای نمایندگی بیش از ۸۵۰ دانشگاه در سرتاسر دنیا