درباره شرکت

شرکت سپاهان الیاف تولید کننده محصولات نساجی بشر ساخت است .