درباره شرکت

ساخت پروژه های مسکونی، اداری و تجاری در قالب تعاونی انبوه ساز و فروش املاک مذکور بصورت پذیره نویسی در قالب سهام 10 متری و 30 متری در منطقه 21 ، اسلامشهر، کردان و . . .