موسسه مشاوره و آموزش ابن سینا راه دانش

فرصت شغلی - 1

درباره شرکت

موسسه ابن سینا راه دانش با سال ها سابقه درخشان وفعالیت گسترده در سطح کشور
مشاوره تحصیلی دیپلم در تمام رشته ها ودانشگاه بدون کنکور (کاردانی تا ارشد)
اخذمهارت های فنی
دوره های کوتاه مدت/بلندمدت
دوره های تعیین صلاحیت حرفه ای
دوره های مهارتی بین المللی
ارائه محصولات وخدمات آموزشی
مهارت فنی امور مهاجرتی
مهارت فنی تحصیل در خارج از کشور