درباره شرکت

فعالیت شرکت ویراسنس بر پایه هوش مصنوعی و پردازش تصویر است. ما با توسعه سخت افزارها و پلتفرم های هوشمند به افزایش بهره وری در صنایع و ارگانها کمک میکنیم.