درباره شرکت

شرکت تعاونی بهداشتی درمانی پژوهش کاو آفاق
پژوهش کاو آفاق مجموعه‌ای از متخصصان با تجربه و بعضا تراز اول حوزه سلامت و پزشکی که عمدتاً از دانشمندان و پژوهشگران مراکز تحقیقاتی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم هستند که با هدف ترجمان دانش و پژوهش‌های ملی و بین المللی در جهت رفع نیازها و ارتقاء سلامت جامعه در اوایل دهه ۹۰ این شرکت را تاسیس کردند.