توسعه سرمایه پیشگامان پویا

فرصت های شغلی - 4

درباره شرکت

ارایه خدمات کسب و کار انواع کارت های اعتباری شامل صدور کارت، مدیریت و پشتیبانی سیستم-های مرتبط در چارچوب کلیه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) (نرم افزاری، سخت افزاری شبکه مخابراتی و تبادلات الکترونیکی) با بهره گیری از سامانه اعتبارسنجی و سایر امور مرتبط به شرح ذیل:

* همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای ماموریت اصلی

* اخذ یا اعطای نمایندگی
* تاسیس شعب در داخل یا خارج کشور در حوزه فعالیت
* فرهنگ سازی، تسهیلات و ارایه خدمات آموزشی، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط با حوزه فعالیت
* مدیریت بهینه منابع شرکت (ERP)
* سایر موضوعات مرتبط با فعالیت اصلی