درباره شرکت

شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس در سال 1383 با مأموریت ارائه راهکارهای مدیریتی مبتنی بر دانش و فناوری روز به عنوان یک مؤسسه فناور مستقر در پارک علم و فناوری خراسان فعالیت‌های خود را آغاز نمود،