بیمه ما (نماینده مرکزی)

فرصت شغلی - 1

درباره شرکت

ما یکی از شرکت های مطرح در صنعت بیمه، با رویکردی متکی بر فناوری اطلاعات جهت راه اندازی پروژه های جدید هستیم که برای تکمیل و رشد تیم توسعه نیاز به افرادی با روحیه کار تیمی و دانش فنی مناسب داریم.