درباره شرکت

گروه معماری دیماس فعالیت خود را در زمینه مهندسی معماری و معماری داخلی و طراحی منظر شهری در سال1383 اغاز نموده و این شرکت تا کنون پروژه های متعددی با کاربری های تجاری اداری مسکونی تفریحی به سبک های مدرن و کلاسیک طراحی و اجرا کرده است ..