درباره شرکت

شرکت پیمانکاری در امور عمرانی با ۱۰ سال سابقه فعالیت عمرانی ابنیه و محوطه سازی و پل سازی در شهر تهران فعالیت داشته است