درباره شرکت

مجموعه لینگولند یک مرکز تخصصی آموزش زبان های خارجی (انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، آلمانی) به کودکان بصورت بازی محور و به روش زبان مادری و با مربیان نیتیو و غیر نیتیو است. دوره های آموزشی لینگولند شامل کلاس های حضوری، آنلاین و خودآموز می باشد.