درباره شرکت

آیا شما دوست دارید در یک شرکت چندین تجربه حسابداری شامل فعالیتهای تولیدی ، بازرگانی ، پیمانکاری ،فروشگاهی را کسب کنید .برای آموختن این مهارتها نیاز است تا سالها در شرکتهای مختلف با فعالیتهای متفاوت کسب تجربه کنید .همچنین برای رسیدن به هدف مسئول مالی نیاز است یک حسابدار مهارتهای مختلف از جمله حسابداری مالی ، خزانه ،انبار ، خرید و فروش ، حقوق و دستمزد و حسابداری مالیاتی را بیاموزد که شرط لازم آن کار در شرکتهای مختلف و شرح وظایف متفاوت است البته اگر شانس با شما یار باشد تا بتونید تجارب ذکر شده را در رقابت کاری که غالبا در شرکتها وجود دارد به راحتی و بدون حاشیه بیاموزید که آن نیز به سالها زمان نیاز دارد ما اطمینان داریم در صورتیکه این امکان برای شما فراهم شود تا با مجموعه پویا تراز خبره همکاری نمائید می توانید در کمترین زمان به این مهم دست یابید .این رسالتی است که بر عهده ماست .زکات کار ما در انتقال تجاربی است که در طول سالها کسب کرده ایم .