درباره شرکت

شرکت دانویاد در زمینه تبلیغات و بازاریابی محتوایی با محوریت تولید انواع ویدیو فعالیت می‌کند. ما در دانویاد با استفاده پیوند تبلیغات با آموزش و محتوا، تبلیغات را به سمت تبلیغات غیرمستقیم سوق می‌دهیم. و با استفاده از آموزش و محتوا تولیداتی خواهیم داشت که برای کاربران جذاب، کاربردی و تاثیرگذار خواهند بود و بدون ایجاد حس تبلیغ برای سفارش دهنده، تبلیغات تاثیرگذاری رخ خواهد داد.