درباره شرکت

بر پايه سه دهه سابقه فعّاليت و بهره گيري از مديران و متخصصين مجرب با توسعه و تحكيم سيستم هاي مديريتي و برخورداري از پشتوانه گسترده از تجهيزات و ماشين آلات تخصصي توانسته است با مديريت ، طراحي و اجراي پروژه هاي بزرگ ملّي در بازسازي و توسعه زير ساخت هاي كشور ايفاي نقش نمايد.
طراحي ، مشاوره و اجراي پروژه هاي تخصصي راهسازی برج سازی و بلند مرتبه سازی، انبوه سازی، مقاوم سازي ، تونل سازي ، سازه هاي دريـائي و …

مشاركت در پروژه هاي سرمايه گذاري و فاينانس (Finance) بصورت PCF، CF، EPCF، BOT، EPC

كسب گواهينامه صلاحيت سيستم يكپارچه مديريت كيفيت « IMS » ، ايمني بهداشت و محيط زيست مبتنـي بر استانـداردهاي بيـن المللي ISO 9001 : 2008 و ISO 45001 :2015 و ISO14001:2004 از مؤسسه INTERCERT TUV آلمان و IDS ايران

بيش از 1200 نفر پرسنل مجرب و با سابقه كار در سراسر كشور و برخوردار از شبکه گسترده همکاران

داراي 1000 دستگاه ماشين آلات سنگين ، راهسازي و ساختماني و …