درباره شرکت

کاردرست یک مجموعه مشهدیه
ما در مشهد بدنبال توانمندسازی کسب‌وکارهای صنعتی و بزرگ هستیم.
تو کاردرست شما می‌تونی خودت رو رشد بدی و به یک ورژن بهتر از خودت تبدیل بشی