درباره شرکت

چاپ و بسته بندی شمس ، بیش از 54 سال فعالیت در حوزه چاپ و بسته بندی مقوایی و مخصوصا بسته بندی مواد غذایی بهداشتی و نیز جزو بزرگترین تولید کنندگان مقوای بهداشتی در ایران است.
این مجموعه در فاز های طراحی ، مراحل پیش از چاپ و چاپ و همچنین پس از چاپ فعالیت دارد.